Spelregels

Onderstaande spelregels zijn vastgesteld door het bestuur van OWSV Galathea in overleg met de Trainingscommissie (december 2002, aanpassingen: februari, april en september 2004, mei 2006).
Alle leden die in de Leemslagenplas willen duiken, en/of een duik willen organiseren, dienen zich te houden aan deze 11 punten. Ook gastduikers zijn gehouden aan deze en enkele aanvullende spelregels.

Alle duiken dienen plaats te vinden onder toezicht van een duikleider (= 3*-Duiker of gelijkwaardig). De duikleider kan overigens één van de duikers zijn, en hoeft niet per se op de kant te blijven staan.

Bij alle duiken dient een zuurstofkoffer en een EHBO-kit paraat te zijn.
De duikleider dient te weten wanneer en hoe hij/zij zuurstof moet toedienen bij een duikongeval. 
Er mogen géén decompressieduiken in de plas gemaakt worden buiten clubverband en zonder overleg met één van Galathea’s instructeurs.

Duiken dieper dan 15 m. mogen alleen gemaakt worden door duikers met
– of minimaal een 2*-duikbrevet (of gelijkwaardig),
– of de modulen BT-3 en DT-5 van het oude 2*-duikbrevet,
– of de modulen Zwb 1/Zwb 2/BW5/BW6 voor het brevet 2*-Duiker.

 

De ‘Richtlijnen voor Veilig Duiken’ van de NOB dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Ook de meest recente aanbevelingen van de NOB voor het uitvoeren van oefeningen en het maken van duiken dienen in acht genomen te worden.

Zonder toestemming van het bestuur van OWSV Galathea mogen er géén (duik)objecten in de plas worden geplaatst (gedumpt).

    • Eventueel afval moet na de duik meegenomen worden.
    • Het toegangshek aan de weg dient tijdens de duik gesloten te zijn.
    • De toegangshekken moet na de duik afgesloten worden!

Eventuele onverwachte bezoekers moeten aangesproken worden op het feit dat ze zich op ‘verboden terrein’ bevinden; bij calamiteiten kan de politie of de jachtopziener (BOA) gebeld worden.