Vulregels

Vulregels Duik vereniging Galathea

De aanbieder dient lid van Galathea te zijn en zich bewust te zijn van de regels als opgesteld in dit document;

 • De aanbieder gaat door het aanbieden van zijn fles automatisch akkoord met de regels als opgesteld in dit document.
 • De aanbieder kan het recht op het laten vullen van flessen ontnomen worden als daartoe naar mening van de vullers, materialencommissie of het bestuur aanleiding toe is;
 • De aanbieder is verantwoordelijk voor de staat van de aangeboden duikfles (zie verder bij ter vulling aangeboden duikfles) en dus verantwoordelijk voor alle gevolgen van problemen en ongevallen als ontstaan door gebreken aan de duifles tijdens het vullen;.
 • De aanbieder vult zelf geen flessen tenzij hij daartoe is geautoriseerd door of namens het bestuur.
 • De aanbieder zet zelf zijn flessen op de daarvoor aangeduide plek. De aanbieder zorgt er voor dat zijn flessen geen vlucht of toegangsroute blokkeert;
 • De aanbieder dient zich te realiseren dat het vullen kosten met zich mee brengt voor de vereniging Galathea. Wat inhoud dat je duiflessen mag vullen voor eigen gebruik.

De aangeboden duikfles:

 • De duikfles heeft een geldige keuringstermijn.;
 • De keurdatum is duidelijk zichtbaar of kan op verzoek worden getoond voor het vullen;
 • De duikfles is veilig: de gemonteerde kraan heeft de juiste schroefdraad voor de fles. Wanneer beide als set bij een gerenommeerde duikzaak gekocht zijn kun je daarvan uit gaan. Bij twijfel laten keuren!
 • Tijdens het wachten leg je de cilinders horizontaal / stabiel neer;

De vuller en bediening van de vul installatie:

 • De vuller kan ook een aanbieder zijn;
 • De vuller heeft een instructie ontvangen van (iemand van) materialencommisie;
 • De vuller dient de hetgeen in de instructie gemeld is na te leven;
 • De vuller dient door het bestuur geautoriseerd te zijn de vulinstallatie te gebruiken;
 • De vuller kan ten allen tijde de toegang tot de vulinstallatie ontzegd worden door de materialencommissie of het bestuur. Hierover is geen discussie mogelijk;
 • De vuller dient de regels na te leven ook wanneer hij door de aanbieder gepusht wordt regels de te overtreden: bijvoorbeeld door het vullen van flessen waarvan de keuringstermijn verstreken is;
 • De vuller dient aanbieders er op aan te spreken wanneer zij in gebreke blijven;
 • De vuller dient het overzicht over de vulinstallatie te hebben en er voor zorg te dragen dat alles veilig en ordentelijk verloopt;

De materialencommissie:

 • De materialencommissie is door het bestuur geautoriseerd om de vulinstallatie te beheren;
 • De materialencommissie dient en is bevoegd om onderhoud en keuringen te plannen, te organiseren en uit te voeren (waar mogelijk). De materialencommissie rapporteert aan het bestuur en is verplicht het bestuur op de hoogte te houden van relevante zaken;

Wellicht handig om de vulregels boven je bed te hangen…

Vulrooster 2021

Hierbij de link naar het vulrooster (alleen voor leden!)

Op alle vrijdagen na de buiten duik en/of zwembad training  kan je de eigen fles laten vullen. Staat je naam op de lijst, noteer hem dan in je agenda. We rekenen erop dat je er dan ook bent. Kan je niet, zorg dan zelf voor vervanging en geef het ook door aan de M.C.

Zo houden we de lijst met elkaar actueel en is er altijd een vuller.