Duiken ? Medische keuring verplicht!

Medische Duikkeuring

Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met heel andere aspecten (onder andere perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld.

Hoewel duiken veilig is, is het een sport met risico’s. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico’s of hij of zij gezond is of niet. Een (sport)arts met deskundigheid op (duik)medisch gebied zal de duiker onderzoeken en de risico’s bespreken. Vervolgens wordt bekeken of de onderzochte duiker specifieke en persoonlijke risico’s heeft, of deze acceptabel zijn en hoe er zo verstandig mogelijk mee kan worden omgegaan. Omdat er altijd wordt gedoken met een buddy, een duikpartner, zijn de persoonlijke risico’s niet alleen van belang voor de duiker maar ook voor zijn of haar buddy.

Het is in beider belang om gezond en fit te water te gaan, zodat duiker en buddy volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld. Hoewel elke duikkeuring met een vragenlijst begint, kan een vragenlijst alleen nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan geen risico’s inschatten en uitleggen. Een (sportduikeuring)arts kan wél de risico’s verduidelijken en de noodzakelijk maatregelen om deze te verkleinen uitleggen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg.

Onderdelen van een duikkeuring

1. Een vragenlijst over de (medische) conditie van de duiker.
Er zijn veel verschillende vragenlijsten in omloop. Klik voor een voorbeeld van een goede vragenlijst. [link naar eigen verklaring en keuringsformulier]

2. Een gesprek met de arts.
De arts neemt de ingevulde vragenlijst met de duiker door.

3. Lichamelijk onderzoek.
Dit kan elke arts zelf zo uitgebreid mogelijk doen, maar in ieder geval dienen de volgende zaken onderzocht te worden:

• lengte en gewicht;
• vetpercentage;
• bloeddruk en polsfrequentie;
• ogenen visus, aanwezigheid van contactlenzen;
• oren, gehoorgang, beweeglijkheid trommelvlies bij klaren;
• neurologisch onderzoek,spierkracht;
• hart, beluisteren van de harttonen;
• longen, luisteren naar de longen;

4. Aanvullend onderzoek.
Dit is uiteraard afhankelijk van eerder vastgestelde afwijkingen. In ieder geval dient bij elke keuring het volgende aanvullend onderzoek te worden gedaan:

• Urineonderzoek op eiwit en glucose.

Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan dit onderzoek uitgebreid worden met bijvoorbeeld:

• gehoortest;
• ECG (hartfilmpje);
• longfoto;
• tympanogram (onderzoek van de beweeglijkheid van het trommelvlies).

4. Evaluatie van het hele onderzoek en bespreken van de resultaten.

5. Het overhandigen van de goedkeuringsverklaring in het Engels en Nederlands en aftekenen in het logboek.

Is een duikkeuring verplicht?

Voor de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is een duikkeuring verplicht. Deze keuring kan worden verricht door (sportduik)keuringartsen. Een goedkeuringsbewijs van een (sport)arts is overal in de wereld geldig. Bij aanvang van de 1sters opleiding is deze keuring verplicht. Verder volgen wij de NOB richtlijnen zie de website van het NOB

Wie verricht een duikkeuring?

Je kunt een duikkeuring laten verrichten door een gecertificeerde sportduikeuringarts die deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde. Daarnaast zijn er ook lokale artsen die een sportmedisch duikonderzoek mogen verrichten.

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Die keuring mag formeel worden verricht door elke arts, maar gezien het specifieke karakter van een sportduikkeuring adviseert de NOB zijn leden om te kiezen voor een arts die heeft aangetoond over kennis en kunde van de duikgeneeskunde te beschikken.

Inmiddels heeft de NOB in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde(VSG) bij de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) een certificeringstraject ingesteld voor sportduikkeuringartsen. Een College van Deskundigen heeft normen en eisen geformuleerd waaraan sportduikkeuringartsen moeten voldoen om SCAS gecertificeerd te mogen zijn. Door deze certificering wordt inzichtelijk gemaakt dat een gecertificeerde sportduikkeuringarts deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde.

Vergoedingen duikkeuring?

Check voordat je een duikkeuring laat verrichten je polis van je aanvullende zorgverzekering of een duikkeuring vergoed wordt.

Je kunt een duikkeuring laten verrichten door een gecertificeerde sportduikeuringarts die deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde. Daarnaast zijn er ook lokale artsen die een sportmedisch duikonderzoek mogen verrichten.

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Die keuring mag formeel worden verricht door elke arts, maar gezien het specifieke karakter van een sportduikkeuring adviseert de NOB zijn leden om te kiezen voor een arts die heeft aangetoond over kennis en kunde van de duikgeneeskunde te beschikken.

Inmiddels heeft de NOB in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde(VSG) bij de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) een certificeringstraject ingesteld voor sportduikkeuringartsen. Een College van Deskundigen heeft normen en eisen geformuleerd waaraan sportduikkeuringartsen moeten voldoen om SCAS gecertificeerd te mogen zijn. Door deze certificering wordt inzichtelijk gemaakt dat een gecertificeerde sportduikkeuringarts deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde.

Link Eigen verklaring tbv medisch keuring sportduiken zelf in te vullen

Link keuringsformulier NOB