Een Duik In De Plas?

De Leemslagenplas is eigendom van de gemeente Almelo. De gemeente heeft de Almelose brandweer toestemming en Galathea een ‘Ingebruikgevings-overeenkomst’ gegeven om tijdelijk in de plas te mogen duiken.

De plas is afgesloten met hekken (waarvan enkele leden van Galathea een sleutel hebben) en er wordt regelmatig door bevoegd gezag gecontroleerd of duikers wel legaal aan het duiken zijn.
Een overtreding kost 30,- tot 65,- euro (de omgeving rondom de plas is beschermd natuurgebied!), en sinds januari 2004 zijn er al diverse verbalen opgemaakt door zowel de politie als door een jachtopziener in de functie van Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA).

Gastduikers
In 2005 zijn OWSV Galathea en de gemeente Almelo overeengekomen dat ook gastduikers van de Leemslagenplas gebruik mogen maken. Er kunnen daarover met andere verenigingen afspraken worden gemaakt, waarbij Galathea moet beoordelen of die binnen het raamwerk van de overeenkomst (met de gemeente Almelo) en de reikwijdte daarvan vallen. Elke afspraak wordt vervolgens aan de gemeente Almelo gemeld.
Op deze wijze kunnen nu dus – onder toezicht van Galathea – ook andere verenigingen en duikteams van de Leemslagenplas gebruik maken!

Verenigingen kunnen in eerste instantie nadere informatie opvragen.

Helaas kunnen we individuele duikers cq. buddyparen niet faciliteren.