Contributie & Lidmaatschap

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s. De NOB-tarieven zijn vastgesteld door de NOB-Ledenraad. Ofschoon de informatie op deze pagina met de meeste zorg is samengesteld, kunnen aan de gegevens geen rechten worden ontleend.

Snorkelen

Duiken/OWH

Inschrijfgeld

4,55

11,35

Entreegeld NOB

Vervallen

Opleidingskosten 1*

82,50

Opleidingskosten 2*

49,00

Opleidingskosten 3*

49,00

Contributie per jaar

90,00 / 115,-

115,-

NOB-contributie

17,50

17,50 / 41,20

Cursusboek 1,2,3 sters (*)

37,50

Cursuspakket 3* ster (*)

86,50

Cursusboek Redden

27,50

NOB-logboek

13,20,- / 26,40,-

Medische keuring

40,-

Reanimatiecursus

PM

Basisuitrusting

90,- tot 135,-

115,- tot 160,-

Duikuitrusting

Zo’n 2.000,-

Extra

Buitenduiken, duikvakanties

Donateurs

Minimum donatie 22,70 per jaar

 

Cursussen:
1* – Open Water: Boek á €37,50 en opleidingskosten á €82,50 = €120,00
In dit bedrag zit tevens de cursus hart reanimatie en toegang tot de duiktoren als laatste binnenbad training.

2* – Advanced Open Water: Boek á €37,50 en opleidingskosten á € 49,00 = €86,50

3* – Dive Master: Boek á €37,50 en opleidingskosten á €49,00 = €86,50
Redden alleen kosten voor het boek ad. € 27,50 (verplichte specialisatie voor de 3*)

Inschrijfgeld Galathea
Eénmalig; te voldoen bij aanmelding.

Entreegeld NOB

Per 1 januari 2012 is het entreegeld voor de NOB vervallen. Wel ontvangt elk nieuw seniorlid van de NOB noh de Welkomst-cd.

Opleidingskosten Galathea
Sinds september 1998 berekent Galathea kosten voor de duikopleiding. Van deze gelden worden o.a. de voor het verzorgen van opleidingen noodzakelijke zaken aangeschaft (m.u.v. duikapparatuur) en de (bij)scholing van instructeurs betaald. Onderwaterhockeyers en leden die geen (vervolg)duikopleiding volgen betalen uiteraard geen opleidingskosten.

Jaarcontributie Galathea
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, en wordt door de penningmeester automatisch geïncasseerd. Bij automatische incasso mag je per kwartaal, per half jaar of per jaar de contributie voldoen. Onderwaterhockeyers betalen dezelfde clubcontributie als de duikleden.

Jaarcontributie NOB
Ook de NOB-contributie is bij vooruitbetaling (automatische incasso) verschuldigd, vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe jaar. Leden jonger dan 18 jaar betalen € 17,50, ouderen € 41,20. Deze bedragen zijn inclusief € 0,20 premie voor de collectieve aansprakelijk- heidsverzekering en € 0,93 premie voor de collectieve ongevallenverzekering. Onderwaterhockeyers betalen dezelfde NOB-contributie als de duikleden.

NOB-cursusboeken
Voor het volgen van de theoretische duikopleiding heb je een eigen, recente uitgave van het cursusboek van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) nodig.

Per duikopleiding is er een apart boek (inclusief een brevetregistratiekaart voor het aanvragen van je brevetcard), voor de prijs van € 37,50. Voor de opleiding 3*-Duiker heb je zowel het cursusboek nodig als het boek voor de specialisatie Redden. Het cursusboek Redden kost € 27,50. 

Als je een cursusboek (lespakket) voor een door Galathea te organiseren opleiding wilt bestellen kun je contact opnemen met opleidingscoördinator Karel Weijermars.

Leden die een cursusboek zónder brevetregistratiekaart willen bestellen betalen overigens € 27,50 per boek. Let op: Cursusboeken voor specialisaties worden niet meer zonder brevetregistratiekaart verkocht!

De prijzen voor de boeken zonder brevetkaart zijn exclusief verzendkosten, en déze boeken moet je zelf bestellen via de NOB Shop.

NOB-logboek

Nieuwe duikers moeten, via Galathea, hun NOB-logboek separaat aanschaffen.
Een voorbeeld van het logboek is beschikbaar bij opleidingscoördinator Karel Weijermars.

Je kunt kiezen uit een standaard losbladig logboek op A5-formaat voor € 13,20,- of een luxe versie voor € 26,40,-.
Het standaard logboek is een ringband met gelamineerde omslag; de luxe versie heeft een nylon cover en is d.m.v. een rits volledig afsluitbaar.

Medische keuring
Sportduikers jonger dan 50 jaar moeten éénmaal in de 3 jaar medisch gekeurd worden, duik(st)ers van 50 jaar en ouder éénmaal per jaar.

Reanimatiecursus
Het volgen van een – door de NOB erkende – cursus hartreanimatie (van de Nederlandse Hartstichting, van het Oranje Kruis of van DAN) is niet verplicht maar wel zéér zinvol!

Vanaf 2006 is een reanimatiecursus onderdeel van de 1*-duikopleiding en zijn de kosten voor de beginnerscursus opgenomen in de opleidingskosten.

Basisuitrusting
Duikbril, snorkel, zwemvliezen en loodgordel. Het vermelde bedrag is een gemiddelde.

Duikuitrusting
Duikpak, ademautomaat, duikfles, trimjack, duikcomputer, duiklamp, duiktas. Het vermelde bedrag is een gemiddelde, en je hoeft echt niet alles in één keer aan te schaffen! Adressen van duiksportspeciaalzaken zijn verkrijgbaar bij Galathea’s PR-commissie en zijn opgenomen in het zogenaamde Welkomstboekje dat aspirant-1* sinds 2007 ontvangen. Uiteraard kun je ook goede tweedehands duikapparatuur kopen.

Buitenduiken, duikvakanties
Na de duikopleiding in het zwembad wordt veelvuldig in het buitenwater gedoken. Daarnaast gaat Galathea 1 à 2 keer per jaar naar Zeeland. Eigen vervoer is dus eigenlijk onmisbaar. De kosten van vervoer zijn soms, als je met een buddy carpoolt, met mededuik(st)ers te delen.

Je duikvakanties kun je net zo duur maken als je zelf wilt…

Donateurs
Begunstigers betalen een minimum bijdrage aan Galathea. Hiervoor worden ze wel uitgenodigd voor evenementen; maar ze mogen natuurlijk géén gebruik maken van trainings- en opleidingsfaciliteiten. Helaas: meezwemmen kan ook niet…