Als je buddy hulp nodig heeft’ / Ongevalssimulatie

De Tc organiseert collectief een tweetal lessen voor de leden in opleiding voor 2-sters. Deze lessen zijn echter zeer nuttig en interessant voor alle leden met minimaal een 1-sters brevet. Wil je meedoen aan deze lessen geef je dan zo spoedig mogelijk even op bij Arjan Brink of Martin Teernstra via mail of telefoon.

In het kader van de opleiding tot 2* duiker bij Galathea is hoofdstuk 3 ‘Als je buddy hulp nodig heeft’ een onderdeel. In dit hoofdstuk leer je een aantal vaardigheden waardoor je in staat bent om op de juiste manier te handelen bij een eenvoudig incident tot en met het opzetten van een reddingsactie incl. zoekpatronen. Basale reanimatie kennen jullie al, nu leer je ook het toedienen van een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof aan een duiker met problemen. Ook zal een deel van de cursus worden besteed aan het herkennen en reageren bij slachtoffers met duikersaandoeningen.

Het programma is als volgt:

 • Theorieles (droge contactmoment): vrijdagavond 12 oktober vanaf 19:30 uur in het clubhuis
 • Lesstof: Hoofdstuk 3 van het (nieuwe) cursusboek, vooraf goed doornemen!

Buitenwaterles (ongevalssimulaties): zondag 14 oktober vanaf 11:00uur tot ca.14:30uur in Het Grasbroek te Bornerbroek. Lesstof: Ongevalssimulaties volgens de mogelijke scenario’s in de bijlage, vooraf dus goed doornemen!

Zorg er verder voor dat zondag je duikuitrusting in orde is. Vergeet ook je logboek, en medische keuring en wat eten en drinken niet. Mochten jullie nog vragen hebben dan kun je die aan Arjan of Martin stellen via mail of telefoon. Hieronder nog wat extra achtergrond informatie:

Hoofdstuk 3: ‘Als je buddy hulp nodig heeft’ Lesdoel

 • kan stress en paniek onder water herkennen bij jezelf en je buddy en hoe te reageren
 • kan een buddy naar de oppervlakte te begeleiden
 • weet hoe een buddy zo snel mogelijk op het droge kan krijgen
 • weet de meest voorkomende duikersziekte te herkennen en hoe te reageren
 • kan hulpdiensten alarmeren
 • kent de zoekpatronen en weet wanneer toe te passen
 • kan basale eerste hulp verlenen + zuurstof toedienen
 • kan Procedure Vermiste Duiker uitvoeren

Hoofdstuk 3: ‘Als je buddy hulp nodig heeft’ Lesstof theorie/praktijk

 • Bespreken toets (onduidelijkheden & fouten)
 • Casussen duikersziekte
 • Zuurstofkoffer gebruiken
 • Procedure Vermiste Duiker uitvoeren a.h.v. casus incl. alarmeren

Ongevalssimulatie: Wat houdt het nu precies in? Dit is een moment waarop alle duikers van Galathea, die een 1* brevet of hoger hebben, de kans krijgen in een veilige omgeving en onder leiding van ervaren trainers te leren hoe je moet handelen in het geval van het ontstaan van een duikongeval. Door hieraan mee te doen kun je je ervaringen sterk uitbreiden en leer je heel veel over veiligheid tijdens en rond duiken. Tijdens de briefing zal iedereen verteld worden wat hij/zij kan meemaken: er worden allerlei scenario’s van mogelijke duikongevallen verteld en uitgelegd. Daarna gaan alle deelnemers zich omkleden en haar/zijn duikset opbouwen en krijgt elke deelnemer de gelegenheid om enkele scenario’s “in het echt” na te spelen. Dat kan zijn op de kant, maar zeker ook in en onderwater!

Groet & tot ziens, Namens de TC: Arjan Brink / Martin Teernstra

Ps. In het zwembad nog even oefenen van grepen en procedures kan natuurlijk nog op 5 oktober a.s.

Bijlagen in PDF: