Wim Boks benoemd tot erelid van OWSV Galathea

Op zaterdag 8 september jl. is Wim Boks benoemd tot erelid van onderwatersportvereniging Galathea. Deze benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse verenigings barbecue in het clubhuis te Almelo. Het bestuur en de leden hebben deze eretitel uitgereikt vanwege de grote actieve inzet en betrokkenheid van Wim Boks sinds de oprichting van OWSV Galathea in mei 1980.

Tijdens de feestelijke benoeming van Wim Boks tot erelid, overhandigde Joop Kuiper, de voorzitter van OWSV Galathea, een glazen sculptuur. Wim Boks was erg blij met zijn benoeming tot erelid, en nam de sculptuur graag in ontvangst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Boks is na zijn opleiding tot brandweerduiker en sportduiker in de begin jaren ’70 vrijwel direct na de oprichting van OWSV Galathea lid geworden. Vanaf het begin is Wim actief geweest als trainer en instructeur bij het opleiden van Galatheanen. Tevens heeft Wim in de loop van de jaren vele officiële functies bekleed binnen OWSV Galathea.

In 1984 is op zijn initiatief Galathea’s jeugdafdeling opgericht en dat was direct een groot succes. Eerst als snorkelgroep, later in combinatie met het jeugdduiken. Wim is daar tot en met 1999 actief bij betrokken gebleven. In 2005 ontving Wim de egards voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Tot op de dag van vandaag, ook al ging later het eigenlijke persluchtduiken fysiek niet meer, is Wim actief en betrokken gebleven.