Eerste zwemtest ‘Toezicht in het zwembad’ voor (duik)verenigingen

(Duik)verenigingen hebben steeds vaker te maken met aanvullende eisen met betrekking tot toezicht in het zwembad, gesteld door zwembadhouders. De Nederlandse Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) stelt in artikel 25 van het bij deze wet behorende besluit vast dat in elke openbaar toegankelijke zweminrichting, gedurende de openstelling, in voldoende mate toezicht wordt […]