Eerste zwemtest ‘Toezicht in het zwembad’ voor (duik)verenigingen

(Duik)verenigingen hebben steeds vaker te maken met aanvullende eisen met betrekking tot toezicht in het zwembad, gesteld door zwembadhouders. De Nederlandse Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) stelt in artikel 25 van het bij deze wet behorende besluit vast dat in elke openbaar toegankelijke zweminrichting, gedurende de openstelling, in voldoende mate toezicht wordt uitgeoefend.

Met de omschrijving “in voldoende mate toezicht” wordt de invulling door de wetgever in Nederland aan de exploitant van de zwem accommodatie overgelaten. Wel wordt door de overheid een aantal toelichtingen gegeven die als richtlijn kunnen dienen om het toezicht binnen de eigen accommodatie te concretiseren. Onderdeel van dit toezicht door de (aspirant) toezichthouders is het afleggen van een zwemtest. 

Karel Wijermars heeft namens Galathea in samenwerking met ‘het zwembad’ en de overige huurders; De Veene en Aragosta deze zwemtest opgezet voor alle instructeurs van Galathea. Woensdag 6 april jl. hebben flink wat Galatheanen, samen met mensen van het zwembad, de Veene en Aragosta, deze test met goed gevolg afgelegd. De zwemtest is naast wat conditionele zaken met name gericht op het  redden van (mogelijke) drenkelingen. De bijgaande foto serie geeft een aardig overzicht van deze avond. Galathea heeft de insteek om in de toekomst zo veel mogelijk leden (intern) op te leiden  als toezichthouder en in te kunnen zetten aan het bad op zowel de woensdag- als de vrijdag avond. Wordt vervolgd dus….. 

Kijk voor meer informatie op de site van de NOB:

http://www.onderwatersport.org/Voorleden/ToezichtinhetZwembad.aspx

Martin Teernstra