Het was weer gezellig

(verslag van de film en foto-avond 15 dec. 2012)

Inleiding:
Om 19.30 uur zijn de voorbereidingen al in volle gang. De film en foto avond begint om 20.00 uur en dan moet alles wel draaien natuurlijk.
Koffie en thee moeten worden gezet en de dranken  moeten uit het vulhok gehaald worden. Onze duikende  keurslager uit de Oranjestraat heeft weer kosteloos gezorgd voor kwaliteitshapjes en velen hebben filmmateriaal aangeleverd. Kortom alle ingrediënten voor een gezellige avond zijn aanwezig. Nu maar hopen op voldoende belangstellenden.

Het programma:
Om 20.20 uur neemt Jan het woord en ruim 20 belangstellenden horen aan wat Jan te vertellen heeft.
Hij heet Dick Speelman en partner Brigitte van harte welkom. Zij hebben het filmpje “een gekke vis”  aangeleverd en een film over het gedrag van een octopus. De voice – over van de 2e film is van Brigitte.

Het thema is : verleden /heden/ toekomst

Uit het verleden de volgende films:

  • Terugblik Noorwegen (gemaakt door Robert Oude Nijhuis)
  • Wrakken Le Lavandou Frankrijk      (door een buddy van Jan Westerink)
  • Gekke vis (Dick Speelman)
  • Octopus (Dick Speelman)

Films van het heden:

  • Gasometer Duitsland (Kees Brugman)

  • Zeeland (Kees Brugman)

Een film van de toekomst :

  • Thistlegorm Egypte

Als afsluiter enkele films van Gerrit ter Hoek , die hij gemaakt heeft tijdens wrakduiken op Aruba.

Een nieuwe logo:
Ook worden er 2 blauwdrukken voor een nieuw logo gepresenteerd. In dit zie onderstaand. Indien er mensen zijn , die betere ideeën hebben voor een totaal ander logo of aanpassingen op één van deze twee, kortom opbouwende kritiek of nieuwe ideeën zijn welkom. dit kan je mailen naar Kees,

   

Reis naar Egypte:
Afgelopen jaar was er onvoldoende belangstelling voor een trip naar Egypte. Doordat dit gepland was in een schoolvakantie was dit vrij prijzig.
Er wordt nu gedacht aan een trip komend voorjaar buiten de schoolvakanties,waardoor de kosten aanmerkelijk lager zullen uitvallen.
De film over de Thistlegorm is bedoeld als opwarmertje voor deze trip. Nadere info volgt.

Ook staat een reisje naar de Möwensee op het programma van komend jaar.
Op Youtube staat een filmpje om alvast in de stemming te komen.

 

Verzoek:
Toch nog een verzoek van de organisatie: graag op tijd de films aanleveren bij de EC (minstens 4 weken van te voren). Het is anders lastig om een afgewogen selectie te maken uit het aanbod omdat er telkens weer nieuwe films bij komen.

Tot slot:
Het was weer een geslaagde avond, met hele leuke films. Met dank aan de inzenders en aan allen , die hebben meegeholpen deze avond tot een succes te maken.