Galathea is 10 Nitrox-duikers rijker

Enkele weken geleden is er een mailing geweest over een Nitrox basiscursus. Hierop is met veel enthousiasme gereageerd door leden.

De afgelopen weken was deze cursus vaak het onderwerp van gesprek op onze vaste vrijdagavond in het clubgebouw.
De lesstof riep bij verscheidene leden nog vragen op waarop Jan W. spontaan een avond bij hem thuis plande  om het  een en ander te verduidelijken.
Zaterdagochtend 2 Maart om 9.00 uur stonden we klaar bij duikcentrum ‘de Grevelingen’ om onze cilinders te laten vullen met EAN36.
Terwijl de cilinders gevuld werden kregen wij van 9.15 – 13.15 uur in restaurant  ‘de Kabbelaar’ theorieles van Ferry van Dorst.

We begonnen met een kennismakingsronde daar er naast de 11 leden van Galathea (Jan was ook mee) nog een aantal andere NOB-leden de cursus volgden.
Ferry gaf op een zeer prettige manier een duidelijke uiteenzetting van de theorie, waarbij hij extra aandacht schonk aan de vragen die uit de groep gekomen waren.

Na een korte middagpauze hebben we ons weer naar duikcentrum ‘de Grevelingen’ begeven waar wij uitleg kregen over de gehanteerde wijze van vullen alvorens wij onze cilinder in ontvangst konden nemen. Na het doorlopen van de controle- en registratieprocedure zijn we naar de duikstek aan de Nieuwe Kerkweg in Den Osse gegaan.

Hier bleken de geharde duikers naar voren te treden om het praktijk gedeelte in het 2 graden warme Grevelingenmeer af te ronden. Enkele minder geharde duikers gaan om uiteenlopende redenen het praktijkgedeelte op een ander moment afleggen.
Thuis bij de kachel kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde, leerzame , goedverzorgde en gezellige dag.