Ledenvergadering | OWSV Galathea

ALV 2019

  • De ALV is 25 februari 2019 19.30 – 23.00 uur. Noteer de datum in je agenda!
  • Voor de commissies graag het jaarverslag met de plannen 2019 inleveren voor 21 januari 2019 –  Inhoud: Samenstelling 2018 en verloop 2018.
   Wat te doen/activiteiten 2019/ met de begroting en de samenstelling. Stuur het verslag naar secretaris@galathea.nl
  • In de eerste week van februari 2019 worden de ALV stukken toegestuurd.
  • Een algemeen bestuurslid gezocht. Aanmelden voor 21 januari bij Bestuur@galathea.nl. Zowel de voorzitter als de secretaris treden in 2020 af. Het zou mooi zijn als het nieuwe bestuurslid bereid is om een van deze functies te gaan bekleden.