Ledenvergadering | OWSV Galathea

ALV 2019

  • De ALV is 25 februari 2019 19.30 – 23.00 uur. Noteer de datum in je agenda!
  • Voor de commissies graag het jaarverslag met de plannen 2019 inleveren voor 21 januari 2019 –  Inhoud: Samenstelling 2018 en verloop 2018.
   Wat te doen/activiteiten 2019/ met de begroting en de samenstelling. Stuur het verslag naar secretaris@galathea.nl
  • In de eerste week van februari 2019 worden de ALV stukken toegestuurd.
  • Een algemeen bestuurslid gezocht. Aanmelden voor 21 januari bij Bestuur@galathea.nl. Zowel de voorzitter als de secretaris treden in 2020 af. Het zou mooi zijn als het nieuwe bestuurslid bereid is om een van deze functies te gaan bekleden.

The event is finished.