Op 10 januari om 14.00 uur staan 13 volwassenen en 3 kinderen in Beerze te wachten tot we bij de moderne veehouderij naar binnen kunnen. Boven in de stal is een restaurant,waar we ontvangen worden met koffie/thee en iets erbij.
Daarna volgt een wandeling van vijf kwartier langs zandverstuivingen, een afgesloten Vechtarm, speeltoestellen, waar de kinderen zich op kunnen uitleven, bungalowpark “Beerze Bulten” en boerderijen.

Om 15.45 uur zijn we weer bij ons startpunt ,waar we de koffie hadden gehad.

Bert Zandman, de veehouder geeft ons een rondleiding over zijn bedrijf van 200 melkkoeien en 4 melkrobots. De stal voldoet aan alle milieu- en welzijnseisen van dit moment.

We zien hoe een koe in de robot gemolken wordt, hoe een kalf melk krijgt in de melkautomaat, hoe de mest wordt weggeveegd met een mestrobot en hoe de koeien met sensoren in de gaten worden gehouden. Er was een tochtige koe. Meteen ziet Bert Zandman op zijn mobieltje wanneer deze koe voor het laatst heeft afgekalfd en of zij nu weer geïnsemineerd mag worden en zo ja welke stier dan de gelukkige vader wordt van het nieuwe kalfje.

Daarna wacht ons in het restaurant een buffet . Bert Klasing houdt als voorzitter nog een korte Nieuwjaarsspeech.

Daarna kunnen we ons tegoed doen aan datgene wat Jolanda en Bert Zandman voor ons hebben klaar gezet. We hebben gezellig nagepraat en de rekening aan de bar valt mee.Ruim na zessen keert iedereen weer terug naar huis.

Ook dit jaar weer een oudejaarsduik aan de Leemslagenplas.  Jan en Gea hadden weer oliebollen, drankjes en er was een vuurkorf.


Velen hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt.  Harry dook met een gastduiker. Hij was al voor de afgesproken tijd weg omdat  zijn buddy nog moest werken.


De overige aanwezigen  waren leden van Galathea met hun aanhang
Het zicht was goed. Het weer was goed. Het was niet koud. Kortom alle factoren, die je niet in de hand hebt werkten mee. \


Karel heeft zelfs nog met een melkbus en carbid een vuurwerkshow verzorgd.
De foto’s zijn van Jan Knotter.
Op naar de Nieuwjaarswandeling op 10 januari.  Galathea is een actieve vereniging, dat zie je maar weer.

Uw reporter.
Harry Brummelhuis

 

 

Jan Westerink heeft eind december 2015 examen gedaan voor 1* instructeur.
Hij moet nog wel reflectieverslagen schrijven en dan is hij geslaagd.

Jan van harte gefeliciteerd met deze prestatie.
Zie onderstaande foto’s voor een impressie.